Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca – wymagania i procedura

Polak czy nie-Polak – każdy może otrzymać kredyt, czyli garść informacji o kredytach hipotecznych dla obcokrajowców.

Swoboda przemieszczania się daje każdemu z nas możliwość wyboru własnego miejsca na ziemi. Najczęściej zmieniamy miejsce zamieszkania w wyniku zmiany stanu cywilnego czy wyjazdu w poszukiwaniu pracy. Wielu z Polaków wyjechało w tym celu chociażby do Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Również w Polsce możemy spotkać obywateli innych państw, którzy u nas uczą się, pracują czy zakładają rodziny.

Obecnie największy odsetek obcokrajowców stanowią obywatele z Ukrainy. Czy mogą zamieszkać u nas na stałe i kupić mieszkanie lub wybudować dom?? Pewnie, że tak! Kredyt hipoteczny dla Ukraińca nie jest ciężki w uzyskaniu. Z nami dowiesz się jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce.

Obcokrajowcy nie muszą występować o żadne zezwolenie na zakup mieszkania w Polsce. Ważne, by kupowana nieruchomość przeznaczona była na cele mieszkalne. Dla banków, w ocenie kredytowej istnieje szereg ważniejszych kryteriów niż pochodzenie, więc obcokrajowiec może liczyć na kredyt hipoteczny, oczywiście po spełnieniu pewnych warunków.

Kredyt dla obcokrajowca tylko z kartą stałego lub czasowego pobytu

Będąc obywatelem Ukrainy lub innego Państwa i chcąc się starać o kredyt hipoteczny należy pamiętać o kilku rzeczach:

  • Karta pobytu – trzeba posiadać kartę stałego lub czasowego pobytu, która na dzień złożenia wniosku jest ważna, a najlepiej, żeby była ważna minimum przez 12 kolejnych miesięcy;
  • Numer PESEL – obcokrajowiec powinien posiadać nadany numer PESEL, zwykle otrzymuje go po zameldowaniu na terenie Polski – w tym celu w banku będzie trzeba przedstawić zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL;
  • Paszport – w związku z tym, że obcokrajowiec bez polskiego obywatelska nie będzie posiadał dowodu osobistego, banki mogą oprócz karty pobytu poprosić o aktualny paszport;
  • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym – ze względu na obowiązek rejestracji rezydencji podatkowej przez Banki, zapewne padnie również pytanie o kraj, w którym klient rozlicza się z podatków; Banki będą wymagać, żeby takie rozliczenie odbywało się w Polsce;
  • Stały dochód – banki podobnie jak w przypadku kredytobiorców będących pochodzenia polskiego będą zwracały uwagę na stabilność zatrudnienia, dlatego najlepiej żeby czas osiągania dochodu w Polsce był dłuższy niż rok, a dochody uzyskiwane były na podstawie umowę o pracę;
  • Konto bankowe – potwierdzeniem uzyskiwania dochodów będzie ich wpływ na konto w polskim banku; banki lepiej będą oceniać tych klientów, których wynagrodzenie jest przelewane przez pracodawcę na konto.

Interesuje Ciebie kredyt hipoteczny?

Skontaktuj się z nami pod numerem: 512 227 833. Przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę, przedstawimy kalkulacje kredytu i wymagania banków.

Procedura kredytu hipotecznego dla obcokrajowca

Procedura uzyskiwania kredytu hipotecznego przez obcokrajowca jest taka sama jak przez obywatela Polski. Każdy z nich musi przejść badanie zdolności kredytowej oraz oceny wiarygodności płatniczej. Ponadto przedstawić całą listę niezbędnych dokumentów dochodowych oraz tych dotyczących kupowanej nieruchomości. W przypadku obcokrajowców konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów określających tożsamość, o których mowa była wyżej.

W przypadku obaw i wątpliwości związanych z zakupem lokali mieszkalnych na kredyt przez obcokrajowców warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnych Ekspertów, którzy wyjaśnią cały proces kredytowany oraz będą wspierać swoich klientów na każdym jego etapie.

Wymagane dokumenty od kredytobiorców z zezwoleniem na pobyt stały lub tymczasowy w poszczególnych bankach

Alior bank Obcokrajowiec może być cudzoziemcem o statusie rezydenta lub nierezydenta uzyskującego dochody na terenie Polski.

Wymagane jest posiadanie numeru PESEL.

BNP Paribas Obcokrajowiec musi posiadać kartę stałego pobytu w Polsce i w Polsce uzyskiwać dochody.

Jeśli karta jest wydana na czas określony wówczas konieczne jest posiadanie stałego źródła dochodu np. umowy o pracę na czas nieokreślony.

BOŚ Obywatele krajów Unii Europejskiej powinni posiadać kartę pobytu w Polsce. Bank kredytuje klientów na okres nie dłuższy niż okres ważności karty. W przypadku obywateli Ukrainy musi być karta stałego pobytu z wpisanym numerem PESEL i dwa dokumenty tożsamości (paszport zagraniczny i karta stałego pobytu na terenie RP)
Citi Handlowy Kredyt hipoteczny dla obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Obcokrajowiec będzie musiał przedstawić zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz potwierdzenie adresu zameldowania + paszport oraz

LUB karta pobytu, paszport oraz potwierdzenie adresu zameldowania (jeżeli nie wpisane w karcie pobytu)

Obywatele innego kraju zobowiązani są do przedstawienia paszportu oraz  potwierdzenia adresu zameldowania (jeżeli nie wpisane w karcie pobytu).

Za każdym razem obcokrajowiec musi uzyskiwać dochód w Polsce.

ING Bank Śląski Bank kredytuje obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej będących rezydentem oraz obywateli państw obcych będących nierezydentem pod warunkiem ze przystąpią do kredytu wraz z osoba będącą obywatelem państwa polskiego.  Przyjmowane są do zdolności tylko dochody w PLN.
MBank Potrzebne będą: karta pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karta stałego pobytu oraz zaświadczenie o numerze PESEL i paszport. Termin wygaśnięcia zezwolenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Millennium Bank kredytuje obcokrajowców, jeśli dochód osiągany jest w Polsce –  to  do 85% LTV. W przypadku obywateli UE zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu są niezbędne do procesu.
PKO BP Wnioskodawcy nie posiadająca obywatelstwa polskiego pracujący w Polsce:

– Zezwolenie na pracę w Polsce (o ile jest wymagane),

– Karta pobytu lub w przypadku obywatela Unii Europejskiej zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu,

– Zagraniczny raport kredytowy z kraju, którego klient jest obywatelem (raport ważny 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku) lub jeśli nie jest możliwe przedstawienie raportu to opinia z banków, w których klient korzysta z transakcji kredytowych- opinia ważna 60 dni kalendarzowych na dzień złożenia wniosku (jeśli nie posiada za granicą transakcji kredytowych to oświadczenie o braku zagranicznych zobowiązań kredytowych

– Wyciąg z rachunków bankowych zagranicznych z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (jeśli nie posiada za granicą rachunków bankowych to oświadczenie o braku zagranicznego rachunku bankowego).

Bank akceptuje karty stałego pobytu lub ogranicza okres kredytowania do dnia ważności dokumentu.

Pekao S.A. Wymagane posiadanie obywatelstwa polskiego lub karty pobytu z wpisanym nr PESEL lub karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wraz z zaświadczeniem o nadaniu numeru PESEL lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.
Pocztowy Dla obcokrajowców nie ma odrębnych materiałów, gdyż zasady są jednolite z tą różnicą, że w przypadku obcokrajowców wymagane są inne dokumenty tożsamości, tj.: paszport oraz dokument potwierdzający tożsamość do okazania.  Ponadto bank wymaga zaświadczenie o pobycie (obywatele UE) lub kartę pobytu  oraz dokument potwierdzający zameldowanie jeżeli nie widnieje ono w wyżej wymienionych.

Bank posiada specjalną stronę przygotowaną dla Klientów z Ukrainy w języku ukraińskim: www.pocztowy.pl/ua I tam opisane są produkty i usługi dla nich dostępne w przejrzystej formie.

Santander Obcokrajowcy mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny pod warunkiem iż rozliczają się w Polsce (warunki standardowe), wymagamy nr PESEL