PCC – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Każdy zakup nieruchomości wiąże się z jej opodatkowaniem. W zależności, od kogo kupujemy nieruchomość, taki podatek musimy uiścić. Jeżeli jest to zakup na rynku pierwotnym od dewelopera, wtedy mamy do czynienia z podatkiem VAT – ten podatek zawarty jest już w cenie nieruchomości.  W tym przypadku nadal musimy zapłacić podatek od tej czynności, ale w symbolicznej kwocie 19 zł. Inną sytuację mamy kupując mieszkanie używane, czyli z rynku wtórnego – wtedy podatek musi być odprowadzony do Urzędu Skarbowego przez kupującego. Ten podatek, to skrócie PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obliczany jest jako 2% wartości rynkowej nieruchomości (w praktyce podatek ten oblicza się od ceny nieruchomości określonej w akcie notarialnym). Płacimy go my, czyli kupujący, ale wyliczeniem i odprowadzeniem go do Urzędu Skarbowego zająć się może w naszym imieniu notariusz.

Istnieje odstępstwo od płacenia PCC, a mianowicie, jeżeli nieruchomość z rynku wtórnego jest kupowana od przedsiębiorcy, który jest płatnikiem podatku VAT. Wówczas to on, podobnie jak deweloperzy rozlicza VAT w związku ze swoją działalności i sprzedażą nieruchomości. Może się również zdarzyć, że jego sprzedaż jest zwolniona z podatku, na czym i my skorzystamy. W takich przypadkach, nabywca musi uiścić do Urzędu Skarbowego kwotę podatku PCC w wysokości 19 zł.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż kupując mieszkanie po cenie bardzo atrakcyjnej (zaniżonej), będzie wymagane dodatkowe wytłumaczenie takiej sytuacji w Urzędzie Skarbowym.US analizuje ceny transakcji na rynku nieruchomości i może podważyć wątpliwą transakcję. Niższa cena najczęściej może być związana ze złym stanem technicznym nieruchomości lub jej niekorzystnym położeniem. Jednak, jeżeli Urząd Skarbowy podda pod wątpliwość wartość nieruchomości przyjętą w akcie notarialnym, to może zlecić biegłemu ponowne jej oszacowanie – jeśli wyniknie z niego, iż wartość jest niesłusznie zaniżona (rozbieżność większa niż 33%) – konieczna będzie dopłata wraz z odsetkami plus pokrycie kosztów opinii biegłego. Dlatego w przypadku kupowania mieszkania z ceną niższą niż rynkowa, należy zadbać o szczegółową identyfikację czynników, które potwierdzą cenę zakupu.

Co do zasady podatek PCC powinno się uregulować w ciągu 14 dni licząc od daty powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Jednak, tak jak wcześniej zostało wspomniane, zwykle w imieniu nabywcy nieruchomości takich formalności dopełnia już sam notariusz.

Interesuje Ciebie kredyt hipoteczny?

Skontaktuj się z nami pod numerem: 512 227 833. Przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę, przedstawimy kalkulacje kredytu i wymagania banków.