Potrzebujesz szybkiego kredytowania nieruchomości na dogodnych warunkach? Poznaj naszą ofertę kredytów.

Swoją ofertę kredytów hipotecznych oferujemy w naszych biurach pod adresami:

 • Łódź – ul. Gdańska 130 lok. B16, 90-520 Łódź
 • Warszawa – ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Pomożemy Ci uzyskać najniższą ratę kredytową

Doradzamy w doborze kredytu

Zadzwoń pod numer:

785 377 008

I dowiedz się więcej o kredytowaniu nieruchomości.

Doradzamy w kredytach hipotecznych mieszkańcom Łodzi i Głowna.

 

 

 

W biurach szukamykredytu.pl zajmujemy się profesjonalnym doradztwem kredytowym. Doradzimy w kwestii doboru banku, w którym najkorzystniej można sfinansować zakup nieruchomości. Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat kredytów hipotecznych. W przypadku chęci skorzystania z naszych usług zapraszamy do zakładki kontakt lub do odwiedzenia naszych biur.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, zaciągane przez klientów często na okres 20, 25 lub nawet 30 lat. Co więcej, są to zwykle zobowiązania wysokokwotowe, oscylujące w granicach 200 tys. zł, 300 tys. zł a nawet pół miliona i więcej. Dlatego też proces uzyskania kredytu hipotecznego jest długotrwały, wieloetapowy i złożony. Wcześniejsza znajomość przebiegu procesu kredytowego pozwoli klientowi odpowiednio się przygotować i zaplanować krok po kroku zadania do zrealizowania. Trzeba pamiętać, że uzyskanie kredytu hipotecznego może trwać od około 3 tygodni do nawet kilku miesięcy, w zależności od skomplikowania danej transakcji.

Zakup nieruchomości – etapy

Zanim wybierzemy wymarzoną nieruchomość czy zakupimy projekt domu, sprawdźmy jaka jest nasza zdolność kredytowa. Rzeczywistość jest okrutna i niestety nasze plany inwestycyjne musimy uzależnić od posiadanej zdolności kredytowej.

Do wstępnego określenia zdolności kredytowej potrzebujemy:

a.)    Dane dochodowe

W tym miejscu należy przeanalizować swoje dochody na przestrzeni ostatniego roku, pod uwagę bierzemy wynagrodzenie netto, czyli możemy oprzeć się np. na wypływach na nasze konto. Warto zwrócić również uwagę na rodzaj umowy i czas jej trwania, od tych czynników w dużej mierze będzie zależała zdolność kredytowa – często zdarza się tak, że różnice w zdolnościach kredytowych pomiędzy bankami mogą sięgać nawet 100 tys. zł. W przypadku, gdy w wynagrodzeniu występują zmiennie składki, typu nadgodziny, premie czy inne dodatki, oddzielmy je od wynagrodzenia podstawowego. Jeżeli osiągamy dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to najlepiej jakbyśmy oparli się o rozliczony PIT za ubiegły rok i zwrócili się o przeliczenie dochodu do eksperta kredytowego, który zrobi to zgodnie z kalkulatorami banku. Tutaj również bardzo często rozbieżności są duże. Gdy o kredyt starają się dwie osoby (np. małżeństwo lub para), każda z nich powinna przeanalizować swoje dochody

b.)    Dane uzupełniające

Zdolność kredytowa ostatecznie zależała będzie również od:

·         Obecnych zobowiązań kredytowych, tutaj istotne są miesięczne raty kredytów, pozostałe kwoty do spłaty, limity kart kredytowych czy debetów w rachunku;

·         Ilości osób w gospodarstwie domowym;

·         Ilości osób na utrzymaniu;

·         Wieku najstarszego z kredytobiorców – od niego w niektórych przypadkach zależeć będzie okres kredytowania, może on zostać ograniczony w przypadku osób, które na dzień składania wniosku o kredyt hipoteczny ukończyły 40 lat.

·         Wysokości wkładu własnego, poziomu akceptowalnej wysokości raty.

c.)    Dane o nieruchomości

Na początkowym etapie, zwykle nie mamy jeszcze wybranej konkretnej nieruchomości ale powinniśmy sprecyzować swój cel poszukiwań określając:

·         Rodzaj nabywanej nieruchomości – czy jest to mieszkanie, dom a może budowa od podstaw;

·         Rynek wtórny / rynek pierwotny

·         Nr Księgi wieczystej – tylko w przypadku kiedy nieruchomość jest już wybrana.

Powyższe dane pozwolą odpowiedzieć na pytanie jak kształtuje się nasza zdolność kredytowa w konkretnych bankach i jakiej wysokości raty moglibyśmy się spodziewać. Przede wszystkim pozwolą nam poznać koszty związane z zaciągnięciem kredytu oraz całkowitą kwotę do spłaty. Wybór banku lub banków (dla bezpieczeństwo, zawsze lepiej złożyć wniosek w dwóch bankach) pozwoli też określić zestaw potrzebnych dokumentów do procesowania wniosku. Zarówno dochodowych, jak i tych, dotyczących nieruchomości.

Po zbadaniu zdolności i określeniu naszych możliwości finansowych, czas zacząć szukać odpowiedniej nieruchomości. Na tym etapie najistotniejsza jest weryfikacja stanu prawnego nieruchomości. Do tego niezbędne będzie uzyskanie nr Księgi Wieczystej, dzięki, któremu jesteśmy w stanie potwierdzić czy nieruchomość jest własnością danych osób oraz czy nie jest zadłużona lub stanowi już jakiegoś zabezpieczenia. Może się również zdarzyć, że w stosunku do niej występują pewnego ograniczenia prawne np. służebność osobista lub inne tego typu roszczenia. Te dane należy zweryfikować w dziale II, III i IV Księgi Wieczystej. Zakres informacji i dokumentów, które należy zweryfikować i dostarczyć ostatecznie do banku, zależeć będzie od rodzaju nieruchomości. W przypadku mieszkań spółdzielczych warto zweryfikować czy nie ma zaległości w opłatach czynszowych.

Jeżeli dokonaliśmy wybory nieruchomości i zweryfikowaliśmy jej stan prawny, możemy przejść do podpisania umowy przedwstępnej. Może być ona spisana pomiędzy kupującym i sprzedającym jako umowa cywilna, ale może zostać również sporządzona notarialnie. W przypadku nieruchomości deweloperskich będziemy mieli do czynienia z umowami deweloperskimi. W umowie należy zawrzeć informacje o cenie nabycia, ewentualnej zaliczce i terminie, w którym wpłacimy całość umówionych środków. Dobrze byłoby, żeby termin ten nie był krótszy niż 30 dni. Należy pamiętać, że Bank potrzebuje 21 dni na wydanie decyzji kredytowej, a bywa też, tak że okres ten się wydłuża.

W tym samym czasie co podpisywanie umowy kredytowej, należy kompletować wymagane przez Bank dokumenty dochodowe (zaświadczenia, wyciągi, itp.) oraz pozostałe dokumenty dotyczące nieruchomości np. akt własności.

Po skompletowaniu wymaganych dokumentów i ich analizie wraz z ekspertem kredytowym należy przystąpić do wypełnienia wniosków kredytowych, wszelkich oświadczeń i formularzy wymaganych przez Bank. A następnie wraz z całą dokumentacją trzeba złożyć je w Banku – zwykle dopilnowuje tego Doradca. Ten moment można uznać za początek całego procesu kredytowego.

Analiza naszego wniosku kredytowego powinna odbyć się maksymalnie w ciągu 21 dni, taki czas narzuca na Bank ustawodawca.

Analiza kredytowa najczęściej dzieli się na 4 etapy:

 1. Analiza wstępna – jest to początkowy etap, w ramach którego na podstawie zgromadzonych dokumentów, Bank weryfikuje ich poprawność, kompletności i przyjmuje ostatecznie cały wniosek do dalszej analizy;
 2. Analiza ekonomiczna – na tym etapie badania jest nasza zdolność kredytowa, historia płatnicza i ustalane zostają parametry kredytu;
 3. Analiza prawna – dostarczone do procesu dokumentu podlegają tutaj weryfikacji pod względem prawnym. Sprawdzana jest ich autentyczność oraz wiarygodność. Ma to na celu identyfikacje ryzyka związane z podjęciem współpracy przez bank z danym klientem;
 4. Analiza nieruchomości – w tym przypadku, Bank określa wartość, stan techniczny i prawny, lokalizacje, potencjał danego obszaru, na których ulokowana jest nieruchomość oraz wydaje decyzję czy nieruchomość spełnia wymogi banku jako zabezpieczenie kredytu. Na tym etapie nieruchomość jest weryfikowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Na każdym etapie analizy kredytowej bank może kontaktować się z wnioskującym o kredyt w celu pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji. W szukamykredytu.pl pomożemy Ci przygotować wszystkie niezbędne dokumenty w celu uzyskania kredytu hipotecznego.

Ten etap kończy proces analizy kredytowej. Decyzja kredytowa daje nam odpowiedź na pytanie czy Bank jest w stanie skredytować nam planowany zakup. Jeżeli jest pozytywna to określa warunki udzielenia kredytu. Nie w każdym przypadku będzie to decyzja ostateczna. Niekiedy Bank może zarządzać od klienta przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń, których dostarczenie umożliwi dopiero podpisanie umowy.

Po spełnieniu ewentualnych warunków bank przygotowuje umowę kredytową. Obowiązkiem klienta jest się z nią zapoznać, natomiast obowiązkiem przedstawiciela banku jest jej analiza z klientem, wytłumaczenie wszelkich niejasnych zapisów oraz odpowiedź na pytania Klienta.

Z podpisaną umową kredytową najczęściej musimy udać się do notariusza, który przygotuje akt notarialny kupna-sprzedaży danej nieruchomości uwzględniając jej kredytowanie. Akt notarialny musi być zgodny z zawartą umową przedwstępną oraz podpisaną umową kredytową. Jeżeli wystąpią niezgodności wówczas Bank nie wypłaci środków z kredytu. Notariusz dodatkowo powinien przygotować lub pomóc nam w przygotowaniu wniosków o wpis hipoteczny do Sądu Rejonowego, pod który podlega nieruchomość. Często również Bank przygotowuje tego typu wnioski. Dopilnowanie złożenia tego typu wniosków jest istotne z punktu widzenia obniżenia przez Bank marży udzielonego kredytu. Z aktem notarialnym oraz potwierdzeniem złożenia wniosku do Sądu wracamy do Banku i na tej podstawie uruchamiany jest kredyt.

Jak widać proces uruchomienia kredytu jest bardzo złożony i skomplikowany. Bez odpowiedniej wiedzy oraz wsparcia, może być często dla nas niezrozumiały i trudny do opanowania. Dlatego najlepiej poprosić o pomoc doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

Kredyt na zakup mieszkania, domu lub działki

Zakup nieruchomości jest wyjątkowym wydarzeniem. Połączony z finansowaniem go kredytem hipotecznym jest poważnym i budzącym emocje etapem w życiu człowieka. Najczęściej podjęta dziś decyzja wiąże z bankiem na 30 kolejnych lat. W ramach naszych usług oferujemy profesjonalne pośrednictwo i bezpłatną pomoc przy wyborze produktów finansowych, najlepszych banków, funkcjonujących na naszym rynku. Wykonujemy porównanie ofert kredytowych i doradzamy, jak otrzymać najtańszy kredyt hipoteczny. Liczymy Państwa zdolność kredytową oraz udzielamy rzetelnej informacji na temat umów kredytowych, pokazujemy i wyjaśniamy różnice w ofertach. Pomagamy w wypełnieniu wniosków kredytowych, a także w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu.

Kredytem możesz sfinansować na przykład:

 • zakup gotowego domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego/ garażu,
 • zakup domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego/ domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na rynku wtórnym,
 • budowę, rozbudowę, remont,
 • zakup nieruchomości gruntowej,
 • wykup lokalu mieszkalnego komunalnego lub zakładowego,
 • zakup garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego,

W jakich bankach pomożemy uzyskać dla Ciebie kredyt hipoteczny? Jakie oferty kredytowe mają?

Przygotujemy dla Ciebie wniosek kredytowy w poniższych instytucjach finansowych:

Pekao SA. PKO BP, Santander Bank Polska, mBank, Alior Bank, BGŻ BNP Paribas, Pocztowy Bank, EuroBank, ING, Millenium Bank, ING

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszych usług to zapraszamy do kontaktu. Zobacz nasze biura kredytowe: Kontakt

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Nie wszystkie pojęcia związane z kredytem hipotecznym są dla Ciebie zrozumiałe? Poniżej prezentujemy wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z kredytami hipotecznymi.

HIPOTEKA – jest to ograniczone prawo rzeczowe, które stanowi zabezpieczenie dla banku w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie będzie spłacał zaciągniętego kredytu. Z hipoteką mamy do czynienia od momentu jej wpisu w księdze wieczystej, a za jej koniec przyjmujemy moment spłaty całości kredytu.

LTV – jest to wskaźnik, który określa stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia (nieruchomości). Im wyższe LTV, tym mniejszy wkład własny wymagany przez bank.

RATY RÓWNE (ANNUITETOWE)  – rodzaj rat, których wysokość przez cały okres kredytowy jest stała. Raty składają się z części kapitałowej i odsetkowej – przy ratach równych na początku okresu spłaty część kapitałowa jest niższa, natomiast część odsetkowa wyższa, natomiast pod koniec okresu jest adekwatnie na odwrót, tj. część kapitałowa jest wyższa, a odsetkowa niższa.

RATY MALEJĄCE – rodzaj rat, których wysokość na początku okresu kredytowania jest wyższa, a z czasem spłacania zobowiązania staje się coraz niższa. W tym rodzaju rat wysokość odsetek uzależniona jest od wielkości kapitału pozostałego do spłaty – na samym początku kapitał jest największy, ale z czasem maleje, więc i odsetki maleją. Dlatego też ostatnia rata kredytu składa się praktycznie tylko z części kapitałowej.

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE – ubezpieczenie to występuje przy kredytach hipotecznych i jest to rodzaj dodatkowego kosztu, jaki ponosi kredytobiorca do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie dla banku w związku ze zwiększonym ryzykiem przez niego podjętym.

PROMESA KREDYTOWA – jest to dokument z banku, że klient wnioskujący o kredyt ma zdolność kredytową oraz po spełnieniu postawionych przed nim warunków otrzyma kredyt o wymienionych parametrach.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – jest to sposobność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania zgodnie z terminem zapadalności raty i w określonej w harmonogramie wysokości.

WKŁAD WŁASNY – są to środki finansowe, jakie musi posiadać osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny. Na chwilę obecną wkład własny powinien osiągać przynajmniej 20% wartości kupowanej nieruchomości, jednak banki dopuszczają możliwość wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% – w takim przypadku, jako zabezpieczenia wymagają ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

MARŻA BANKU – potocznie mówiąc jest to zysk banku wynikający z udzielenia kredytu. Marża ma wartość procentową i jest jedną z części składowych oprocentowania odsetkowego kredytu. Reasumując, im niższa marża, tym niższe oprocentowanie, a co za tym idzie również niższa rata. Marża banku ustalana jest indywidualnie i zależy np. od wysokości wkładu własnego, profilu klienta, celu kredytu, czy sytuacji finansowej kredytobiorcy.

PROWIZJA BANKOWA – jest to wartość, jaką bank pobiera z tytułu wykonywanych czynności bankowych.

OKRES KREDYTOWANIA – jest to czas liczony od momentu uruchomienia środków z kredytu do momentu całkowitej spłaty zobowiązania. Okres kredytowania zależy od kilku czynników, m.in. rodzaju kredytu, wieku kredytobiorcy, źródła dochodu itp.

OPROCENTOWANIE RRSO – jest to wartość wyrażona w procentach całkowitej kwoty kredytu, którą ponosi konsument w stosunku rocznym.

STOPY PROCENTOWE PRZY KREDYCIE HIPOTECZNYM – oprocentowanie kredytu ma przełożenie na wysokość rat kredytu oraz odsetek, jakie zapłaci kredytobiorca w całym okresie kredytowania. Inaczej mówiąc oprocentowanie kredytu to koszt, po jakim bank „pożyczy” klientowi pieniądze. Na oprocentowanie składa się marża i stawka referencyjna.

HISTORIA KREDYTOWA – jest to zbiór wszystkich danych dotyczących zarówno zobowiązań zamkniętych jak i aktywnych. W historii kredytowej znajdują się takie informacje jak daty uruchomienia zobowiązań, wysokość rat, salda do spłaty, ilość kredytobiorców i to jak kredyt jest obsługiwany, czyli to, czy raty regulowane są terminowo.

REFINANSOWANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO – instrument ten może być skierowany do osób które zaciągnęły już kredyt hipoteczny i są w trakcie jego spłacania. Refinansowanie polega na zamianie bieżącego zobowiązania na kredyt o korzystniejszych warunkach. Inaczej mówiąc jest to przeniesienie obecnego kredytu do innego banku, który proponuje bardziej atrakcyjne rozwiązania (najczęściej jest to po prostu niższa rata, albo skrócenia okresu kredytowania).

WIBOR – jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA/UMOWA WARUNKOWA – jest to rodzaj umowy, w której jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Najważniejsze postanowienia umowy przyrzeczonej powinny być sprecyzowane w umowie przedwstępnej.

KOSZT UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – jest to wartość, która pełni bardzo ważną rolę w ocenie zdolności kredytowej klienta. To właśnie koszty utrzymania gospodarstwa domowego pomniejszają klientom comiesięczny dochód netto. Składają się na nie wydatki na żywność, opłaty, samochód, itp. Banki same wewnętrznie ustalają minimalne koszty przeznaczone na utrzymanie gospodarstwa domowego zwracając uwagę na wielkość gospodarstwa, jego lokalizację i ilość osób w danym gospodarstwie. W przypadku, gdy klient zadeklaruje te koszty w niższej wysokości, to bank i tak podniesie je do ustanowionego przez siebie pułapu.

NADPŁATA KREDYTU HIPOTECZNEGO – klient w każdym czasie ma prawo dokonać spłaty części kredytu hipotecznego. W przypadku nadpłaty kredytu hipotecznego całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o odsetki, o które skrócono obowiązywanie umowy. W przypadku, kiedy spłata części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 m-cy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, bank może pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę.

UBEZPIECZENIE KREDYTU/NIERUCHOMOŚCI – jest to ubezpieczenie obligatoryjne przy zawieraniu umowy o kredyt hipoteczny. Jest to ubezpieczenie na wypadek zniszczenia nieruchomości, na której bank ustanowił hipotekę. Tak więc można powiedzieć, że to ubezpieczenie jest zabezpieczeniem dla banku. Klient może skorzystać zarówno z oferty ubezpieczenia proponowanego przez bank jak i może zawrzeć polisę zewnętrzną.

UBEZPIECZENIE OD UTRATY PRACY – jest to ubezpieczenie fakultatywne i skorzystanie z niego przy zawieraniu umowy o kredyt hipoteczny może skutkować obniżeniem marży banku lub prowizji. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza klienta przed utratą płynności finansowej.

W jakich miastach udzielamy kredytów hipotecznych

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową oferą kredytów hipotecznych, a następnie do kontaktu i umówienia się na spotkanie z doradcą. Zapraszamy do odwiedzenia naszych biur w Warszawie i Łodzi. Kliknij poniżej w interesujące Ciebie miasto by poznać ofertę kredytową poszczególnych biur.

Zalety naszych kredytów hipotecznych

Wiele źródeł dochodu
Akceptujemy wiele źródeł dochodu, w tym Twój dochód z zagranicy
Niski wkład własny
Korzystając z naszych usług możesz posiadać niski wkład własny do kredytu hipotecznego
Na zakup domu lub mieszkania
Kredyty udzielamy na zakup mieszkania, remont lub budowę domu.