Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – jak uzyskać?

admin

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – jak uzyskać taki kredyt?

O tym czym jest wkład własny pisaliśmy już wcześniej i ten artykuł, w celu przypomnienia, znajdziecie tutaj.

W ostatnim czasie natomiast pojawia się coraz częściej pytanie, czy przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny nadal wymagany jest wkład własny. Otóż tak! Jest on nadal niezbędny, aby można było ubiegać się o finansowanie zakupu nieruchomości czy też budowy domu. Wątpliwości te mogą się pojawiać w związku z podpisaną przez Prezydenta RP w listopadzie 2021 roku Ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Dotychczas wkład własny stanowił bardzo dużą barierę w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Bardzo często osoby, które w ocenie banku mogłyby uzyskać kredyt hipoteczny musiały wycofać się z inwestycji, gdyż nie dysponowały własnymi środkami na pokrycie omawianego wkładu.

Dzięki wspomnianej wyżej Ustawie pojawiają się pewne możliwości, aby wyeliminować barierę z wkładam własnym. Rozwiązaniem takim będzie udzielenie gwarancji na całość lub na część wkładu własnego, przy czym pamiętać należy, że maksymalna kwot takiej gwarancji to 100 tyś. zł. Ustawa określiła, że gwarancji takiej udzielał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Sam kredyt będzie udzielany tak jak dotychczas przez Banki komercyjne, które to będą miały zawartą odpowiednią umowę z BGK.

Ustawa zaczęła obowiązywać od 26 maja 2022 roku, obecnie Banki podpisują umowy z BGK oraz przygotowują oferty na wspomniany wyżej program. Spodziewamy się, że szczegóły tych ofert poznamy już na przełomie sierpnia – września, w tych bankach, które jako pierwsze podpisały umowy z BGK. Na dziś BGK podaje, że podpisał umowy z następującymi Bankami:

 1. Alior Bank S.A,
 2. Bank Pekao S.A,
 3. BPS S.A,
 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 5. PKO Bank Polski S.A,

Jednak trwają rozmowy z kolejnymi Banki, które deklarują chęć przystąpienia do programu. Aktualną listę banków współpracujących z programem można sprawdzić tutaj.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – kryteria, warunki udzielania kredytu – Kto może skorzystać z gwarancji?

Wprowadzona Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym określa kilka kryteriów, jakie muszą spełniać kredytobiorcy, aby móc skorzystać z benefitów jakie daje ustawodawca.

 • Sposób prowadzenia gospodarstwa domowego
  1. gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną
  2. gospodarstwo domowe prowadzone przez pełnoletnią osobę fizyczną samotnie wychowującą dziecko
  3. gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Warto tutaj dodać, że dziecko w rozumieniu ustawy to osoba małoletnia poniżej 18 roku. Jest to zarówno dziecko osoby prowadzącej gospodarstwo domowe, ale również takie, które zostało przez nią przysposobione. Będzie to również osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolna do pracy lub niezdolna do samodzielnej egzystencji, która to pozostaje pod opieką osoby ubiegającej się o kredyt.

 • Miejsce prowadzenie gospodarstwa domowego
  1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
   1. posiada obywatelstwo polskie albo,
   2. nie posiada obywatelstwa polskiego, ale prowadzi gospodarstwo domowe z osobą posiadającą takie obywatelstwo i razem ubiegają się o kredyt.
 • Aktualne posiadanie nieruchomości

Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego oraz co ważne, w okresie pięciu lat przez złożeniem wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny ma rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, oraz osobom takim nie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo domu.

Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie nie większe niż:

 1. 50 metrów kwadratowych, gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci,
 2. 75 metrów kwadratowych, gdy dzieci jest troje,
 3. 90 m kw., gdy dzieci jest czworo,
 4. dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.

Główne parametry gwarancji przy kredycie bez wkładu własnego

 • Zakres gwarancji – nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt
 • Maksymalna kwota gwarancji – 100 tys. zł – w związku z tym ograniczeniem należy pamiętać, że maksymalną ceną inwestycji może być kwota 500 tyś zł przy 20% wkładzie własnym, lub 1 mln zł przy 10% wkładzie własnym.
 • Okres spłaty kredytu – min. 15 lat
 • Waluta kredytu – PLN
 • Zabezpieczenie gwarancji – brak
 • Prowizja (jednorazowa) – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)
 • Cel finansowania
  • budowa domu jednorodzinnego, wraz z jego wykończeniem,
  • zakup działki w celu budowy domu,
  • zakup lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, wraz z wykończeniem,
  • wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy a spłata rodzinna

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym posługuje się również pojęciem spłaty rodzinnej. Jest to nic innego jak częściowe umorzenie zobowiązania kredytowego. Polega ono na tym, że część kapitału jaki powinni spłacić kredytobiorcy pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dopłaty do kredytu przysługują wyłącznie osobom, które:

 • prowadzą gospodarstwo domowe na terenie RP
 • zaciągnęły gwarantowany kredyt mieszkaniowy,
 • w trakcie spłaty zobowiązania urodziło im się drugie lub kolejne dziecko (albo zostało przysposobione)
 • zgłosiły do banku fakt powiększenia się rodziny w ciągu roku od dnia narodzin dziecka.

Taka dopłata kredytu hipotecznego przysługuje po powiększeniu się rodziny w trakcie trwania umowy kredytowej i wynosi:

 • 20 000 zł po pojawieniu się w rodzinie 2. dziecka,
 • 60 000 zł po powiększeniu się rodziny o 3. lub kolejne dziecko.

Warto podkreślić, że taka spłata kredytu przysługuje za urodzenie dziecka, ale też za jego przysposobienie.

Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli kredytobiorca w ciągu 5 lat, od dnia dokonania Spłaty Rodzinnej, nieruchomość będąca celem Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego:

 • Została sprzedana bądź przekazana w darowiźnie,
 • Została wynajęta,
 • Została przekształcona w sposób uniemożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

część Spłaty Rodzinnej podlega zwrotowi. Warunki te są weryfikowane przez prze okres pięciu pierwszych lat po dokonaniu spłaty rodzinnej.

Leave a comment

Your email address will not be published.