Jakie są sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej?

Rozpatrując metody zwiększenia zdolności kredytowej, dobrze byłoby zacząć od samego wyjaśnienia, czym owa zdolność kredytowa jest. Najprościej mówiąc jest to sposobność spłaty kredytu poprzez terminową wpłatę rat w wysokości ustalonej przy zawieraniu umowy z bankiem.       Badając zdolność kredytową klienta bank jest w stanie określić maksymalną możliwą kwotę kredytu dla niego dostępną. Co zatem składa się na zdolność kredytową? Głównymi elementami  są  wysokość dochodów klienta, jego comiesięczne obciążenia (np. spłaty rat kredytów), wydatki ponoszone na gospodarstwo domowe, a także liczba osób pozostających na jego utrzymaniu. Istotnymi elementami, które również mogą wpływać na zdolność kredytową klienta są wiek, stan cywilny, czy źródło dochodu.

Co w związku z powyższym możemy zrobić, żeby podnieść naszą zdolność kredytową? Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest znalezienie lepiej płatnej pracy. Jednak wbrew pozorom  taki krok wcale nie jest łatwo zrobić, zwłaszcza, jeżeli ma się pracę, którą się lubi lub gdy posiada się stałą umowę z satysfakcjonującymi comiesięcznymi wpływami na konto. Natomiast, jeżeli nie chcemy zmieniać dotychczasowej pracy, a jesteśmy dyspozycyjni, może warto pomyśleć o dodatkowym źródle dochodu. Może jesteśmy w stanie podjąć pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, jako dodatkową. W ten sposób będziemy mogli wykazać wyższe dochody, nie rezygnując z dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Istnieje jeszcze kilka, a nawet kilkanaście innych rozwiązań, które pomogą nam w zwiększeniu zdolności kredytowej.

Na początek dobrze byłoby przeanalizować swoje zobowiązania. Być może posiadamy otwarte limity w kontach lub karty kredytowe, których nie używamy tudzież nadużywamy. Tego typu instrumenty finansowe bardzo obniżają naszą ocenę względem banku, więc najrozsądniej byłoby je pospłacać i pozamykać, tak, żebyśmy nie mieli na swoim koncie otwartych dodatkowych rachunków. Jeżeli mamy już jakieś kredyty, gdzie wysokość rat poważnie nadwyręża nasz budżet dobrym rozwiązaniem jest wtedy ich konsolidacja, czyli zaciągnięcie kredytu, który połączy nam wszystkie raty w jedną i wydłuży okres spłaty zobowiązań, a co za tym idzie wysokość raty będzie niższa.

Szanse na kredyt zwiększy również współkredytobiorca, czyli osoba, która przystąpi razem z wnioskującym do kredytu. Taką osobą może być zarówno członek rodziny jak i osoba niespokrewniona. Rozpatrując kwestie współkredytobiorcy należy zwrócić uwagę na fakt, iż małżonek (o ile posiada dobrą historię kredytową) będzie najlepszy w tej roli. Bank zakłada, że małżeństwo prowadzące jedno gospodarstwo domowe wspólnie ponosi koszty jego utrzymania, a co za tym idzie razem posiadają wyższą zdolność kredytową.

Krótki okres kredytowania wiąże się z wyższą ratą, a wyższa rata ogranicza naszą zdolność. Analogicznie więc, aby starać się o większą gotówkę warto zdecydować się na dłuższy okres kredytowania. Zawsze istnieje też możliwość skrócenia okresu kredytowania robiąc wcześniejszą częściową spłatę zobowiązania poprzez wpłaty rat w wyższej niż ustalona w harmonogramie wysokości.

Na zdolność kredytową ma również wpływ nasza punktacja w BIK. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi takie informacje jak zaciągnięte zobowiązania, terminowość ich spłaty, zamknięte zobowiązania, ale także liczba zapytań o kredyt. O tym ostatnim warto pamiętać, gdyż banki nie patrzą przychylnie na klientów, którzy wnioskują o kredyt w każdej napotkanej instytucji.

Mając na uwadze powyższe przed rozpoczęciem starania się o kredyt, czy to gotówkowy, czy hipoteczny warto byłoby przeanalizować, co możemy zrobić, żeby nasza zdolność kredytowa wzrosła.