Elektroniczne księgi wieczyste

Księgami wieczystymi można nazwać swego rodzaju rejestr obrazujący stan prawny danej nieruchomości. Co najważniejsze jest to rejestr publiczny i ogólnodostępny, a co za tym idzie każda zainteresowana osoba może z niego dowiedzieć się takich informacji jak komu i jakie prawa przysługują do nieruchomości.

Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych właściwych ze względu na położenie nieruchomości. Co warto zauważyć księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości, a nie dla właściciela. Dlatego też jednej nieruchomości odpowiada jeden nr księgi wieczystej, a jedna osoba może być właścicielem nie tylko jednej nieruchomości.

Oprócz rejestrów ksiąg wieczystych dostępnych w sądach, gdzie możemy mieć do nich wgląd tylko przy obecności pracownika sądu istnieje instrument nazwany Elektronicznymi Księgami Wieczystymi. Jest to nic innego jak rejestr prowadzony on-line.

Z system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych może skorzystać każda osoba, o ile zna nr księgi wieczystej interesującej go nieruchomości. Najczęściej z tych systemów korzystają osoby zainteresowane kupnem mieszkania, domu, czy innej nieruchomości, a także banki. Wszystko po to, aby w ekspresowym czasie dowiedzieć się o stanie prawnym potencjalnego przedmiotu zakupu, czy też przedmiotu zabezpieczenia dla banku.

Co możemy zrobić na stronie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do) oprócz przeglądania treści danej księgi? Za pośrednictwem portalu możemy złożyć wniosek o odpis, wyciąg, czy też zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – takie dokumenty po uiszczeniu opłaty pobieramy w formie pliku PDF. Co warto zauważyć – również na adres mailowy wysyłany jest automatycznie link, pod którym dokumenty PDF są do wielokrotnego pobrania. Możemy również w każdym czasie sprawdzić, czy odpisy, wyciągi lub zaświadczenia o zamknięciu księgi uzyskane drogą elektroniczną są aktualne i zgodne z prawdą.

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych jest niewątpliwym udogodnieniem, kiedy nie mamy czasu na wizytę w sądach, a chcemy szybko i sprawnie sprawdzić, czy z nieruchomością pod względem stanu prawnego jest wszystko w porządku. W tym miejscu warto nadmienić, iż KW składa się z czterech działów, z czego dział I podzielony jest na dwie części.

DZIAŁ I

I-0 – „Oznaczenie nieruchomości” – dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości.

I-Sp – „Spis spraw związanych z własnością” – ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości;

DZIAŁ II – oznaczenie właściciela/właścicieli lub użytkownika wieczystego;

DZIAŁ III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek);

DZIAŁ IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

Mając możliwość skorzystania z takiego instrumentu, jakim jest EKW, możemy ze spokojem w zaciszu domowym przepatrzeć księgę wieczystą, tak, aby nie bać się, że kupując upatrzoną nieruchomość popełnimy błąd.