Czym jest marża banku? Sprawdź jak zmniejszyć koszt kredytu

Rozważając wzięcie kredytu hipotecznego mamy do czynienia z różnymi kosztami z nim związanymi – oprocentowaniem, prowizją, ubezpieczeniem, a także marżą banku. Tak jak trzy pierwsze są powszechnie zrozumiałymi pojęciami, tak ostatnie z nich nie do końca. Czym zatem jest marża i od czego zależy jej wysokość?

Mówiąc najbardziej wprost – marżą przy kredycie hipotecznym jest rzeczywisty dochód banku za udzielone przez niego zobowiązanie. A co za tym idzie – analizując wysokość marży w poszczególnych bankach możemy porównać, ile dany bank zarobi na tym, jeżeli skorzystamy z jego oferty.

Bardzo ważną cechy marży jest fakt, iż stanowi ona składową oprocentowania kredytu hipotecznego. Drugą składową jest wysokość stopy procentowej WIBOR, który w zależności od banku liczony jest do okresu 3 lub 6 miesięcy i odpowiednio na dzień dzisiejszy wynosi 1,72% lub 1,79%. Zakładając, że marża wynosi 2,5%, stopa procentowa 1,72%, to oprocentowanie kredytu będzie ich sumą, a zatem wyniesie 4,22%. Obecnie, w ofertach banków, możemy znaleźć marżę od 1,3% do nawet około 4%. Różnica już na poziomie samej marży może generować znaczne różnice w koszcie odsetkowym zaciągniętego kredytu.

Zakładając kwotę kredytu hipotecznego na poziomie 200 000,00 zł oraz okres kredytowy 20 lat, koszt odsetkowy kredytu może się różnić w zależności do marży bankowej.

Tabela: różne marże banku a koszt odsetkowy

Kwota kredytu Okres kredytowania Marża banku Oprocentowanie kredytu (marża + WIBOR 3M) Koszt odsetkowy
200 000 240 m-ce 1,50% 3,22% 71 524,03 zł
200 000 240 m-ce 1,80% 3,52% 78 874,11 zł
200 000 240 m-ce 2,00% 3,72% 83 837,42 zł
200 000 240 m-ce 2,50% 4,22% 96 465,11 zł

Marża jest ustalana przez poszczególne banki indywidualnie, ale jest kilka uniwersalnych czynników, od których może ona zależeć. Zaliczają się do nich:

  • cel kredytu – stawka marży jest inna dla pożyczki hipotecznej na cel dowolny oraz dla kredytu mieszkaniowego;
  • LTV – jest to wskaźnik pokazujący nam stosunek wartości nieruchomości do wysokości zaciąganego kredytu. Im niższy wskaźnik LTV, tym niższa marża. Innymi słowy mówiąc – im więcej wkładu własnego posiadamy, tym dostaniemy niższą marżę.
  • prowizja banku – tutaj należy zauważyć pewną prawidłowość między prowizją, a marżą, zazwyczaj bowiem, jeżeli jedna z tych wartości jest niższa, to druga wyższa, a co za tym idzie analizując koszty kredytu należy zwrócić uwagę na obie wartości, a nie sugerować się np. tylko niską prowizją.
  • dodatkowe produkty banku – to nic innego jak sprzedaż wiązana, czyli cross-selling. Dołączając do kredytu hipotecznego dodatkowe, nieobligatoryjne ubezpieczenie, np. od utraty pracy obniża nam się marża banku. Jednak w tym przypadku również warto przeliczyć, co jest dla nas korzystniejsze, bo może okazać się, że wysokość marży jest nieznaczna w stosunku do wysokości ubezpieczenia.
  • historia kredytowa klienta – jeżeli historia kredytowa jest pozytywna, czyli zobowiązania historyczne jak i bieżące obsługiwane są terminowo, to jesteśmy bardziej wiarygodni dla banku, który ponosi mniejsze ryzyko udzielając nam kredytu, a to wiąże się z możliwością negocjowania dla nas niższej marży.

Jak widać jest sporo czynników, od których zależy wysokość marży. Analizując powyższe możemy zauważyć, że na część z nich sami mamy wpływ, bo zarówno pozytywna historia kredytowa jak i gromadzenie wkładu własnego jest w naszym zasięgu. Warto jednak porównywać oferty kredytowe banków na podstawie właśnie tego parametru, ponieważ wpływa ono w sposób znaczący na wysokość odsetek w całym okresie kredytowym.

Interesuje Ciebie kredyt hipoteczny?

Skontaktuj się z nami pod numerem: 512 227 833. Przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę, przedstawimy kalkulacje kredytu i wymagania banków.