Na czym polega refinansowanie kredytu hipotecznego?

Decyzja o zaciągnięciu długoterminowego, zwykle wysokiego kredytu hipotecznego, powinna być dobrze przemyślana przez kredytobiorców. Zwykle tak właśnie się dzieje. Jednak po kilku latach spłaty kredytu, zgodnie z harmonogramem, może okazać się, że na rynku kredytowym pojawiło się wiele innych, ciekawszych i tańszych ofert. Warto wówczas rozważyć refinansowanie kredytu hipotecznego. Na czym to polega?

Czym jest refinansowanie kredytu?

W ofertach niektórych banków można znaleźć kredyt refinansowy. To zobowiązanie kierowane do osób, które zaciągnęły już kredyt hipoteczny i znajdują się w trakcie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Samo rozwiązanie opiera się na zmianie bieżącego zobowiązania na inne, z korzystniejszymi warunkami spłaty. Innymi słowy, refinansowanie kredytu hipotecznego opiera się o przeniesienie dotychczasowego kredytu do innego banku. W praktyce wygląda to tak, że nowy bank udzielający kredytu refinansowego spłaca wcześniejszy kredyt hipoteczny, a klient uiszcza w dalszym ciągu raty kredytowe, ale już do innego banku i z reguły w niższej kwocie.

Korzyści wynikające z refinansowania kredytu

Nadrzędnym celem refinansowania kredytu hipotecznego jest obniżenie łącznych kosztów kredytowania lub wysokości miesięcznej raty. Nowy, refinansowy kredyt zaciągany jest na warunkach korzystniejszych od tych, jakie kredytobiorca otrzymał w swoim dotychczasowym banku kredytującym.

Refinansowanie może przynieść takie korzyści jak:

  • obniżenie miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej,
  • przyspieszenie spłaty zobowiązania na lepszych warunkach (skrócenie okresu kredytowania),
  • połączenie kilku kredytów hipotecznych w jeden,
  • możliwość dobrania dodatkowych środków na dowolny cel, w ramach tego samego kredytu.

Czy zawsze warto refinansować kredyt?

Zanim klient spłacający kredyt hipoteczny zdecyduje się na refinansowanie bieżącego zobowiązania, powinien dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Musi zacząć od analizowania zapisów obowiązującej go umowy kredytowej. Uwagę powinien zwrócić na warunki wcześniejszej spłaty kredytu i koszty z tym związane oraz na wysokość oprocentowania, ponieważ wpływa ono bezpośrednio na wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej i na całkowity koszt kredytowania.

Właściwie wszystkie kredyty hipoteczne mają obecnie oprocentowanie zmienne, które składa się ze stałej marży banku, podlegającej negocjacjom z kredytobiorcą, jak i ze stopy WIBOR, którą ustala rynek. To właśnie WIBOR powoduje, że następują wahania wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego.

Kiedy więc kredytobiorca analizuje oferty refinansowania kredytu, powinien sprawdzić wysokość marży bankowej, ponieważ to ją można próbować obniżyć w takim przypadku. Powinien też skontrolować, ile będzie kosztowało zaciągnięcie kredytu refinansowego – jak wysoką prowizję i czy w ogóle pobierze nowy bank z tego tytułu.

Pod rozwagę trzeba wziąć też koszty korzystania z produktów dodatkowo oferowanych przez bank udzielający refinansowania, opłaty związane z ponownym ustanowieniem zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki czy opłaty sądowe. Jeśli wszystkie koszty refinansowania kredytu będą na tyle niskie, aby nadal taka operacja była dla kredytobiorcy opłacalna, powinien zdecydować się na kredyt refinansowy. W przeciwnym wypadku może podjąć się renegocjacji warunków dotychczasowej umowy kredytowej w banku. – praktyce bank na nie zgodzi się na negocjacje warunków umowy która już trwa, a jeżeli się zgodzi to będzie to też kredyt refinansowy (wewnętrzny), do którego będzie potrzebna nowa umowa i aktualizacja wpisu w sadzie – koszty klient też wówczas poniesie, nie wiem czy tego zdanie nie wywalić lub dodać, że może to być niemożliwe ze względu na politykę danego banku.